Disclaimer

Bakkers|Hommen Waerdevast BV (Kamer van Koophandel: 59354321), hierna te noemen BHW bv, verleent u hierbij toegang tot www.smartcitylofts.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

 

Disclaimer voor www.smartcitylofts.nl

BHW bv behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

BHW bv spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BHW bv. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BHW bv nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BHW bv. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BHW bv, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reserveer direct en schrijf je in

Ben je geïnteresseerd in een Smart City Loft? Reserveer direct en schrijf je in! Een inschrijving kost € 25,00, je neemt dan direct een optie op een woning! Je kunt betalen via iDeal.

Hoe werkt het?