FAQ

Op deze pagina proberen wij de meest gestelde vragen te beantwoorden. Heeft u andere vragen neem dan contact met ons op.

Tag (sleutel) kwijt & Noodnummer

Verlies tag & buiten sluiten woning

Bij verlies van uw tag of buiten sluiten dient u op werkdagen tussen 09:30 uur en 17:00 uur contact op te nemen met Smart City Lofts. U kunt contact opnemen via het telefoonmenu (085-4836030) keuze 1 ( urgente storingen).

Verliest u de tag of sluit u zich zelf buiten op werkdagen tussen 17:00 uur en 09:30 uur of in het weekend en feestdagen, dan kunt u contact opnemen met Wiek de Laat (073-549 27 73) of via ons telefoonmenu keuze 1 (verlies sleutel).

Onze huismeesters zijn alleen bereikbaar via het noodnummer (keuze 1 urgente storingen) voor noodstoringen. Voor openen van voordeuren bij buiten sluiten of anderzijds kunnen zij hieraan geen opvolging geven.

Urgente storingen

Bij noodsituaties als brand, inbraak, ernstige overlast, vandalisme etc., dient u zelf (direct) de hulpdiensten politie en/of brandweer te bellen via het landelijke noodnummer 112 of via het plaatselijk politie telefoonnummer.

Huurcontract (Campus of Standaard contract ROZ)

Wat is een campuscontract?

Dit betreft specifiek de complexen welke slechts voor de doelgroep van studenten zijn bestemd. Het huurcontract dat je tekent is een campuscontract. Daarin staat dat je uiterlijk een half jaar na het beëindigen van je studie de studentenwoning moet verlaten. Als je niet meer studeert, moet je helaas andere woonruimte gaan zoeken, zodat we de woonruimte weer kunnen aanbieden aan een andere student. Door het campuscontract te tekenen, geef je toestemming aan ons om jaarlijks te controleren of je nog bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Het contract wordt afgesloten voor minimaal een jaar, daarna is het maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van twee maanden.

Wat is een standaard ROZ model contract?

Dit betreft de standaard Raad van onroerende zaken huurovereenkomsten. Deze huurovereenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd automatisch wordt verlengd. U heeft als huurder wettelijk minimaal 1 kalendermaand opzegtermijn. Als verhuurder kunnen wij niet zomaar uw huurcontract beëindigen, dit is geregeld in de huurwetgeving.

Zijn er kosten voor het afsluiten van een (campus)contract?

Ja, voor het afsluiten van het (campus)contract wordt eenmalig € 295,-- excl. btw in rekening gebracht. Bij je kennismakingsgesprek vragen we je om ons te machtigen om eenmalig dit bedrag van je rekening af te schrijven of je kunt dit direct via de iDeal link voldoen. Dit bedrag wordt geïnd na het ondertekenen van het contract.

Inschrijving

Kan ik mij al inschrijven voor een van de SMART CITY LOFTS complexen?

Ja, op dit moment kan dat via "Direct inschrijven".

Ben je geïnteresseerd in een van onze complexen? Stuur dan een mail naar service@smartcitylofts.nl met hierin je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de datum vanaf wanneer je geïnteresseerd bent. Ook als je voor opening van een complex geïnteresseerd bent is het zeker de moeite waard om je aan te melden.


Moet ik op het moment van inschrijving ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling?
Het is niet verplicht om op dit moment ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling. Op het moment van intrek in een woning, van een complex waar een campuscontract geldt, dien je echter wel te staan ingeschreven als student bij een MBO-, HBO- of WO- of andere onderwijs gerelateerde instelling. Je dient dan een kopie van een geldige collegekaart of een geldig inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling te overhandigen waaruit duidelijk blijkt je naam en dat je op dit moment studeert aan een onderwijsinstelling.

Geldt er geen campuscontract, dan hoeft u uiteraard niet ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling.

Kan ik mij inschrijven met 2 personen in één woning?

Dit verschilt per project of per woning. Dit vermelden we bij de beschikbaarheid.

Waarom moet ik € 25,-- inschrijfgeld betalen?

Wij vragen inschrijfgeld om onze administratieve kosten voor de inschrijving en verwerking hiervan te dekken.

Ik heb geen interesse meer in een woning. Kan ik mijn inschrijfkosten terugkrijgen?

Nee, inschrijfkosten worden niet gerestitueerd.

Huurbetaling

Hoeveel bedraagt de huurprijs?

De huurprijs is gebaseerd op het woningwaarderingssysteem van de overheid. Dit is een puntensysteem dat bepaalt wat de maximale kale huurprijs is. De huurprijzen variëren vanaf circa € 400,-- tot € 710,- per maand exclusief servicekosten. kijk voor de huurprijzen op de specifieke projecten of locaties.

Vanaf 23 jaar heb je de meeste mogelijkheden om de maximale huurtoeslag te verkrijgen. Meer hierover kun je vinden onder huurtoeslag.

Tevens is het in enkele gevallen mogelijk om een gemeubileerde woning te huren. Dit wordt per project vermeld of deze gemeubileerd of gestoffeerd zijn uitgevoerd.

Moet er borg betaald worden voor de woning?

Ja, ten minste een maand voordat je de woning betrekt dient er minimaal 1 maand bruto huur (borg) betaald te zijn.

Wanneer moet de huur zijn betaald?

De huur moet bij ons op de eerste dag van de maand zijn betaald (je betaalt dus vooruit). 

Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

Heb je de huur niet betaald, dan sturen we je een eerste aanmaning dat je binnen veertien dagen na dagtekening van de email de huur betaald moet hebben. We melden dan ook dat we incassokosten in rekening gaan brengen als je niet betaalt. Betaal je niet binnen veertien dagen, dan sturen we je een tweede aanmaning en brengen we - conform de Incassowet - 15% van de huurachterstand met een minimum van € 40,-- als incassokosten in rekening. Als je deze rekening niet binnen vijf dagen na dagtekening betaalt, dan zullen wij rechtsmaatregelen nemen. Uitzetting zal uiteindelijk het gevolg zijn. De stappen zoals hierboven beschreven volgen elkaar allemaal snel op, dus reageer vlug als je een aanmaning krijgt, om voor jezelf de kosten (die snel oplopen) en schade te beperken.

Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de woonlasten van de overheid voor mensen met een laag inkomen die in een zelfstandige woning wonen. Kom je hiervoor in aanmerking, dan kun je bij de Belastingdienst een aanvraag indienen. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl. U kunt hier een proefberekening maken om te zien voor hoeveel huurtoeslag u in aanmerking kan komen.

Voor vrijwel alle woningen geldt dat deze in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Wanneer kom je in aanmerking voor huurtoeslag?

Je komt alleen in aanmerking voor huurtoeslag als je een laag inkomen hebt en in een zelfstandige woning woont met eigen voordeur en eigen voorzieningen zoals keuken, douche en toilet. Bij SMART CITY LOFTS woon je in een zelfstandige woning. Je kunt huurtoeslag aanvragen vanaf 23 jaar. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen bedraagt circa € 340,-- per maand.

Met betrekking tot huurtoeslag maakt de overheid een onderscheid in twee categorieën:

 • Indien je ouder bent dan 18 jaar, maar jonger dan 23 jaar, dan kom je alleen in aanmerking voor huurtoeslag, indien de huur minder dan € 409,92 per maand bedraagt. Aangezien de meeste huurprijzen voor een SMART CITY LOFTS woning hoger liggen dan de gestelde grens, is het in de meeste gevallen niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je jonger bent dan 23 jaar.
 • Indien je 23 jaar of ouder bent, dan kom je alleen in aanmerking voor huurtoeslag, indien de huur minder dan € 710,68 bedraagt Aangezien de huurprijzen voor een de meeste SMART CITY LOFTS woningen lager ligt dan de gestelde grens, is het wel mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je 23 jaar of ouder bent.

Tevens dien je aan de volgende criteria te voldoen (bij 23 jaar en ouder):

 • Je inkomen is maximaal € 22.100 bruto per jaar (bij medehuurder: gezamenlijke inkomen max. € 30.000)
 • Je vermogen is maximaal € 24.437
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, je hebt een geldige verblijfsvergunning of je hebt de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland
 • Je staat bij de gemeente ingeschreven op je daadwerkelijke woonadres

Let op: je toeslagpartner of medebewoner moet ook aan bovengenoemde eisen voldoen, behalve het leeftijdscriterium. In bepaalde bijzondere situaties heb je ook recht op huursubsidie. Lees hier welke dat zijn.

Bij het berekenen van de huurtoeslag dien je de kale huurprijs aan te houden. Let op: je dient eventueel de kale huur op te tellen met een maximale rekenpost servicekosten van € 48,-, eventuele hogere servicekosten of externe kosten hoef je niet mee te nemen in de berekening. Dit kan dus voordelig zijn!

De extra vergoedingen voor meubilering, stoffering, energievoorschotten of externe kosten (TV/Internet, etc) dien je niet mee te rekenen ten behoeve van het verkrijgen van de huurtoeslag.

Om er achter te komen of huurtoeslag mogelijk is met jouw inkomen en huurprijs, kun je een proefberekening maken op Belastingdienst/Toeslagen, de website van de Belastingdienst.

Voor de definitieve aanvraag gebruikt u uw DigiD inloggegevens.

Wat moet ik doen als ik huurtoeslag ontvang en de hoogte van mijn huur verandert?

Ontvang je huurtoeslag en verandert je huur, bijvoorbeeld omdat je huurwoning is verbouwd, of omdat je naar een andere huurwoning verhuist? Geef dit binnen 4 weken door aan de Belastingdienst. Als je huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je huurtoeslag.

Jaarlijkse huurverhoging

Je dient deze zelf aan de Belastingdienst door te geven. Als hierdoor je toeslagbedrag verandert, dan krijg je een nieuwe voorschotbeschikking.
Heb je huurtoeslag, maar komt je huur door de jaarlijkse huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houd je recht op huurtoeslag als je in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. De maximale huurgrens is
€ 710,68 als je 23 jaar of ouder bent (2014). Voor het deel boven de maximale huurgrens, krijg je geen huurtoeslag.
Na afloop van 2014 krijg je de definitieve berekening. Hierin heeft de Belastingdienst de jaarlijkse huurverhoging verwerkt. Mogelijk heb je vanwege de huurverhoging te weinig toeslag gekregen. Deze krijg je dan naar aanleiding van de definitieve berekening alsnog.
In de voorschotbeschikking van 2015 houdt de Belastingdienst wel meteen rekening met deze verhoging van je huur.

Huur opzeggen

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Digitaal via je persoonlijke pagina, het huurdersportal, of andere wettelijke toegestane middelen. Je hebt een opzegtermijn van een maand.
Wij willen je erop wijzen dat je een huurcontract aangaat voor minimaal 1 jaar. Het is niet mogelijk om je huurcontract eerder op te zeggen. Het is ook niet mogelijk om je contract op te zeggen voor oplevering. Indien je onverhoopt toch eerder je Loft moet verlaten bieden wij de woning opnieuw aan, pas op het moment dat we een nieuwe huurder hebben gevonden kunnen we je contract ontbinden, wel zijn we dan genoodzaakt aanspraak te maken op de betaalde borgsom.

Wordt mijn woning geïnspecteerd?

Je moet je woning leeg, schoon en in goede staat achterlaten. Daarom inspecteert een technisch beheerder jouw woning op eventuele gebreken. Deze afspraak staat vermeld in de schriftelijke bevestiging van je huuropzegging. Er vindt een inspectie plaats op ongeveer de laatste dag van je huurcontract. Ben je niet in de gelegenheid om bij de inspectie aanwezig te zijn, dan kun je de afspraak verzetten. Daarnaast mag je ook iemand anders jouw woning laten opleveren en de sleutels voor jou laten inleveren. Je kunt daarvoor een machtigingsformulier downloaden en invullen.

Als bij de inspectie gebreken worden geconstateerd, dan dien je het herstel daarvan te betalen. De kosten van het herstel worden voor de uitvoering van de werkzaamheden bekendgemaakt. Als de gebreken zo ernstig zijn dat de woning na je vertrek niet direct opnieuw kan worden verhuurd dan wordt - voor het aantal dagen dat de woning leegstaat - huur bij je in rekening gebracht.

Huurverhoging

Wanneer kan de huur worden verhoogd?

Jaarlijks wordt de netto huur per 1 juli verhoogd. Je krijgt hierover vóór 1 mei bericht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt het maximale percentage waarmee de huur mag worden verhoogd. Ook het bedrag van de servicekosten, stoffering en andere componenten kunnen worden aangepast.

Is de verhoging van de servicekosten ook gebaseerd op het percentage van de overheid?

De servicekosten kunnen harder of minder hard stijgen dan dat percentage. We proberen de servicekosten natuurlijk zo laag mogelijk te houden.

Servicekosten-Externe kosten- Stofferingen-Voorschot energie

Wat zijn servicekosten, externe kosten, stofferingen, voorschot energie?

Servicekosten
Diensten en leveringen die wij en/of derden verzorgen worden als servicekosten, externe kosten, stofferingen in rekening gebracht. Denk aan schoonmaak, tuin-terrasonderhoud, stadsverwarming, water, elektriciteit en aansluitingen voor internet en tv. In je huurcontract kun je terugvinden welke diensten en leveringen deel uitmaken van jouw servicekosten.
Hoeveel bedragen de servicekosten? De servicekosten zijn per project verschillend, dit hangt af van de faciliteiten, aantal woningen en geleverde diensten.
Waaronder bijvoorbeeld:

 • Huismeesterdiensten : (algehele controle, postverdeling/ opruimen, inspectie binnen/buiten, schoonmaak/ opruimen);
 • Beheer- en administratiekosten van levering en diensten;
 • Afschrijving stoffering algemene ruimtes;
 • Afschrijving liftinstallaties (project afhankelijk);
 • Onderhoud liftinstallaties (24 uurs-service) (project afhankelijk);
 • Onderhoud algemene ruimtes;
 • C.V. Installaties, 24-uursservice;
 • Dakgoten reiniging;
 • Kleine herstellingen/ werkzaamheden m.b.t. gemeenschappelijke ruimten;
 • Schoonmaken trappenhal en liftinstallaties (project afhankelijk);
 • Glazen wassen (incidenteel);
 • Brandblusvoorzieningen onderhoud en keuringen;
 • Plaats en dakterrassen onderhoud;
 • Schoorsteenvegen en ventilatiekanalen reinigen (WTW);
 • Verlichting algemene ruimten;
 • Onderhoud was- en droogmachineruimte;
 • Gemeenschappelijk WIFI signaal in de gemeenschappelijke ruimtes (project afhankelijk);
 • Ter beschikkingstelling professionele Miele – was en droog installaties;
 • Digitale sluitsysteem (project afhankelijk) ten behoeve van woning en algemene ruimten.

Externe kosten

De externe kosten inzake aansluitingen van onder andere de internetaansluiting, de vaste bedragen, die achteraf niet zullen worden verrekend.
Waaronder bijvoorbeeld:

 • Digitale TV kanalen, conform opgave leverancier. Zorg ervoor dat uw TV een ingebouwde DVB-T en DVB-C  (tuner) heeft;
 • Internet met vaste LAN.

Stofferingen

De stofferingsvergoedingen zijn vaste bedragen, die achteraf niet zullen worden verrekend.
Waaronder bijvoorbeeld:

 • PVC vloeren;
 • Gordijnen of gelijkwaardig;
 • Badkamergarnituur, spiegel, toiletrolhouder, douchewand;
 • Diverse vaste (led)verlichting;
 • Spreek-luisterverbinding;
 • Entresol (per project/ woning verschillend);
 • Losse magnetron.


Voorschot energiekosten

Wat je maandelijks aan energie kosten betaalt, is ten dele een voorschot. Het deel van de energievoorzieningen is gebaseerd op een schatting van het te verwachten verbruik. Deze kosten worden eenmaal per jaar verrekend.

Per project kan het verschillen welke diensten wij in voorschot dienen te nemen.
De meeste woningen zijn voorzien van een eigen elektrameter en/of watermeter. In deze gevallen zal het voorschot bestaan uit een voorschot ten behoeve Gas (verwarming) en/of water.

Per project zal hier verschil in zitten, er zijn ook projecten met volledige zelfstandige bemetering, in deze gevallen dient u dan een voorschot te voldoen aan een energiemaatschappij naar keuze. U bent standaard reeds aangemeld bij de Energiedirect of een andere prijsvechtende maatschappij.

Het voorschot van de energie wordt eenmaal per jaar, achteraf verrekend met de werkelijke kosten. Uit deze afrekening blijkt of je het afgelopen kalenderjaar te veel of te weinig hebt betaald. Wij zullen dan een bedrag terugbetalen of een aparte rekening sturen. Op basis van deze afrekening worden de energiekosten opnieuw vastgesteld en wordt een nieuw voorschotbedrag bepaald. Dit gebeurt tegelijk met de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Je wordt hierover uiterlijk 1 mei geïnformeerd. Als je verhuist, kan het zijn dat je een tijdje moet wachten op de eindafrekening.

Ik krijg geld terug, ga ik dan het komende jaar ook minder voorschot energiekosten betalen?
Als je een aardig bedrag terugontvangt over het afgelopen jaar, bijvoorbeeld door een zachte winter, betekent dat niet automatisch dat je ook in het nieuwe jaar minder servicekosten gaat betalen. Als de komende winter heel koud wordt of wordt verwacht dat energieprijzen zullen stijgen, dan kan dit voor ons aanleiding zijn het voorschotbedrag niet naar beneden bij te stellen.

Zijn in de servicekosten ook de gemeentelijke belastingen en heffingen meegenomen?
Nee, door de overheid geheven belastingen en heffingen zoals rioolrecht, reinigingsrecht, waterverontreiniging heffing en onroerende zaakbelasting zijn geen servicekosten. De verhuurder verleent daar immers geen diensten voor. Als je inkomen laag is, kun je kwijtschelding hiervoor aanvragen. Op de websites van de Dienst Belastingen van de betreffende gemeente kun je lezen hoe je dit moet doen.

De verhuurder mag bepaalde kosten en belastingheffingen alleen aan je doorberekenen als hij hiervoor een aanslag van de gemeente heeft ontvangen en je daarvoor zelf geen belasting aan de gemeente betaalt. Doorberekenen van dergelijke kosten mag dan wel, maar moet los van de servicekosten gebeuren.

Oplevering / opleveringsniveau

 

Welke inbouwapparatuur is aanwezig in de keuken?

De keuken is voorzien van een keukenblad van ongeveer 2 meter inclusief de spoelbak met mengkraan. Er zijn zowel bovenkastjes als onderkastjes aanwezig. De keuken heeft een keramische 4-pitskookplaat en een afzuigkap. De inbouwkoelkast is voorzien van een vriesvak. De keukens zijn uitgevoerd met softclose sluitingen, multiplex bladen, onderbouwverlichting en separate magnetron.

Ligt er vloerbedekking in de woning?

In de iedere woning ligt een PVC vloer, laminaatvloer of gietvloer.

Hangt er een gordijnrail in de woning?

In iedere woning hangt een gordijnrail over de gehele breedte van de woning. De breedte van de woning kun je terugvinden op de plattegrond op de persoonlijke pagina. Deze gordijnrail is voorzien van gordijnen. Eventuele overgordijnen dien je te zelf te plaatsen.

Mag ik iets ophangen aan de muren?

Het is niet toegestaan om in de muren te boren of iets op te hangen. In iedere woningen hangt een lat waaraan je bijvoorbeeld foto's of afbeeldingen kunt ophangen.

Is er een TV- en internetaansluiting?

Iedere woning heeft een TV- en internetaansluiting . Je krijgt standaard (digitale (project afhankelijk)) tv-zenders. Zorg ervoor dat u TV een ingebouwde DVB-T en DVB-C tuner heeft. De kosten van TV en internet zijn opgenomen in de externe kosten, dus je hoeft hiervoor niet een apart abonnement af te sluiten.

Wat is er in de badkamer aanwezig?

De badkamer is voorzien van een douche, wastafel en toilet. De douche heeft een thermostaatkraan en douchestang met doucheslang, handdouche en douchedeur. Boven de wastafel hangt een spiegel. Verder vind je in de badkamer een toiletrolhouder.

Wat is mijn adres?

Voor het inschrijven van je nieuwe adres bij de gemeente of voor het aanvragen van huurtoeslag dien je gebruik te maken van je eigen adres. Iedere woning heeft een eigen huisnummer. Je huisnummer kan je terugvinden op je persoonlijke pagina.
Let op! Je officiële huisnummer is niet altijd gelijk aan het woningnummer dat je hebt uitgekozen op onze website. Er kan zowel het bouwnummer als het huisnummer worden vermeld. Dit vind je terug op de website of via het huurdersportal.

Parkeerplaats

Bij het complex (indien van toepassing en beschikbaar) bevinden zich tevens parkeerplaatsen die via een afgesloten inrit te bereiken zijn. De huur van een parkeerplaats is optioneel en bedraagt € 70,- per maand per parkeerplaats (voorbehoud: dit kan per project afwijken). Huur van meerdere parkeerplaatsen voor meerdere auto’s of motorfietsen is mogelijk. Wil je meer dan één parkeerplaats reserveren? Neem contact met ons op.

Overige


Moet ik zelf een inboedelverzekering afsluiten?

Ja, je dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten. De opstalverzekering wordt door de eigenaar afgesloten.

Zijn huisdieren toegestaan in de SMART CITY LOFTS complexen?

Nee, huisdieren zijn niet toegestaan.

Mag ik roken in de woning?

Nee, het is niet toegestaan om in de woning te roken.

Sleutelsysteem digitaal

Elk appartement heeft 1 tag, dit is uw digitale sleutel. Deze sleutels zijn gecertificeerd en gepersonaliseerd. Dat wil zeggen dat u de tag kunt gebruiken voor tevens alle gemeenschappelijke toegangsdeuren.
Met elke sleutel kunt u de volgende deuren openmaken;

 • De voor- en achterdeur(en) van de gemeenschappelijke ruimte;
 • De toegangsdeur naar de was- en droogkelder;
 • De toegangsdeur tot uw eigen appartement;
 • De toegangsdeur(en) naar de gezamenlijke dakterrassen.
 • De was- en droogmachines gebruiken, nadat u via ideal of de app een tegoed
 • heeft gestort op uw persoonlijke account.
 • Het tegoed kunt u binnenkort ook aanwenden voor andere diensten, deze maken wij u per mail kenbaar op het moment dat deze worden toegevoegd.

De beheerder beheert het sluitplan van de appartementensleutels. Voor het bijmaken van sleutels dient u een verzoek bij ons in te dienen. Indien u om specifieke redenen als gebruiker een extra sleutel wenst aan te maken zijn hier kosten aan verbonden: € 75,- per extra sleutel.
Bij verlies wordt tevens € 75,- in rekening gebracht.
Wij zijn bijzonder secuur in het sleutelbeleid om ongewenstheden in het gebouw te voorkomen.

Vloeren

De vloeren zijn uitgevoerd met PVC vloer of laminaatvloer. Deze vloeren kunt u zonder problemen dweilen en stofzuigen. Het is niet toegestaan om deze vloer te bedekken met laminaat of vaste vloerbedekking. Een vloerkleed is wel toegestaan.

Wasserette informatie Smart city lofts

In je studio of appartement is niet altijd ruimte voor een wasmachine en een wasdroger. Zeker ook de was drogen in de studio in soms niet handig. De perfecte oplossing hiervoor is de gezamenlijk Wasserette in het gebouw, een gemeenschappelijke ruimte waar je – (optioneel) op een eventueel vooraf gereserveerd tijdstip – je kleding kunt wassen en drogen.
De wasserette van beschikt over moderne Miele professionele wasmachines en wasdrogers die ervoor zorgen dat uw kleding langer mooi blijft. Of het nu om wol, zijde, denim of katoen gaat, dankzij de vele speciale was- en droogprogramma’s en de unieke Miele SoftCare-trommel krijgt iedere textielsoort de behandeling die het verdient. Bovendien zijn de wasmachines en wasdrogers van Miele Professional, wat snelle was- en droog- programma’s garandeert.
Hoe werkt het? Bij de incheck in je studio kun je je persoonlijke tag middels een ideal overboeking voorzien van tegoed op je persoonlijke account.

Bewoning door meer dan 1 persoon

Indien een woning wordt gehuurd door 2 personen dan geldt een toeslag voor het voorschot Gas (en eventueel water indien van toepassing) van € 50,- per maand (project afhankelijk).

Kosten bij acceptatie

Bij een succesvolle bemiddeling wordt een vergoeding gerekend voor het opmaken van de huurovereenkomst, dit bedrag varieert per project. Maximaal bedraagt dit € 295,- (excl. 21% BTW). Indien er een schriftelijk akkoord is voor het huren van een door ons aangeboden woning en de door jou ondertekende huurovereenkomst worden deze kosten in rekening gebracht.
Na accordering van de huurovereenkomst dan vragen wij je om de eerste (deel)maand huur te voldoen + een borg t.w.v. 1 maand huur. Je ontvangt hier per email een factuur van, deze dient 60 dagen voor aanvaarding/ oplevering van de woning voldaan te worden.

Inkomensvoorwaarden

Om in aanmerking te komen als huurder voor een SMART CITY LOFT woning dient je bruto-maandinkomen 2,5 maal de maandhuur (incl. servicekosten) te zijn. Het inkomen van een eventuele medehuurder wordt meegerekend. Indien je huurtoeslag ontvangt dan gaat het om de huurprijs na aftrek van de huurtoeslag. Ook ontvangst van studiefinanciering/lening telt als inkomen. Heb je geen of te weinig inkomen uit werk of uit studiefinanciering/lening dan voldoet ook een garantstelling met kopie legitimatiebewijs van je ouders/verzorgers.

Persoonlijke portal

Nadat je een woning hebt gehuurd krijg je de beschikking over je persoonlijke portal in onze software. Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je hier ten allen tijden webbased op inloggen. Hier vind je alle belangrijke documenten waaronder onder andere;

 • De huurovereenkomst;
 • Je persoonlijke data zoals legitimatie, bewijs van inkomen;
 • De verhuurbrochure van het complex;
 • FAQ document;
 • Welkomstbrief;
 • Huisreglementen;
 • Aanmeldformulier elektriciteitsleverancier;
 • Inschrijfproces Smart City Lofts;
 • Algemene bepalingen woonruimte;
 • Algemene voorwaarden BHW – Smart City Lofts;
 • Huur en borgfacturen;
 • Contactgegevens met betrekking tot storingsprocedures;
 • Gebruiksaanwijzingen Miele professional Laundry;

En andere documenten welke wij van belang vinden om toe te voegen.
Ook worden hier mededelingen in geplaatst omtrent ontwikkelingen, wijzigingen, kennisgevingen en andere zaken.

Reserveer direct en schrijf je in

Ben je geïnteresseerd in een Smart City Loft? Reserveer direct en schrijf je in! Een inschrijving kost € 25,00, je neemt dan direct een optie op een woning! Je kunt betalen via iDeal.

Hoe werkt het?