FAQ

Op deze pagina proberen wij de meest gestelde vragen te beantwoorden. Heeft u andere vragen neem dan contact met ons op.

Huurcontract (Campus of Standaard contract ROZ)

Wat is een campuscontract?

Dit betreft specifiek de complexen welke slechts voor de doelgroep van studenten zijn bestemd. Het huurcontract dat je tekent is een campuscontract. Daarin staat dat je uiterlijk een half jaar na het beëindigen van je studie de studentenwoning moet verlaten. Als je niet meer studeert, moet je helaas andere woonruimte gaan zoeken, zodat we de woonruimte weer kunnen aanbieden aan een andere student. Door het campuscontract te tekenen, geef je toestemming aan ons om jaarlijks te controleren of je nog bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Het contract wordt afgesloten voor minimaal een jaar, daarna is het maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van twee maanden.

Wat is een standaard ROZ model contract?

Dit betreft de standaard Raad van onroerende zaken huurovereenkomsten. Deze huurovereenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd automatisch wordt verlengd. U heeft als huurder wettelijk minimaal 1 kalendermaand opzegtermijn. Als verhuurder kunnen wij niet zomaar uw huurcontract beëindigen, dit is geregeld in de huurwetgeving.

Zijn er kosten voor het afsluiten van een (campus)contract?

Ja, voor het afsluiten van het (campus)contract wordt eenmalig € 295,-- excl. btw in rekening gebracht. Bij je kennismakingsgesprek vragen we je om ons te machtigen om eenmalig dit bedrag van je rekening af te schrijven of je kunt dit direct via de iDeal link voldoen. Dit bedrag wordt geïnd na het ondertekenen van het contract.

Inschrijving

Kan ik mij al inschrijven voor een van de SMART CITY LOFTS complexen?

Ja, op dit moment kan dat via "Direct inschrijven".

Ben je geïnteresseerd in een van onze complexen? Stuur dan een mail naar service@smartcitylofts.nl met hierin je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de datum vanaf wanneer je geïnteresseerd bent. Ook als je voor opening van een complex geïnteresseerd bent is het zeker de moeite waard om je aan te melden.


Moet ik op het moment van inschrijving ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling?
Het is niet verplicht om op dit moment ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling. Op het moment van intrek in een woning, van een complex waar een campuscontract geldt, dien je echter wel te staan ingeschreven als student bij een MBO-, HBO- of WO- of andere onderwijs gerelateerde instelling. Je dient dan een kopie van een geldige collegekaart of een geldig inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling te overhandigen waaruit duidelijk blijkt je naam en dat je op dit moment studeert aan een onderwijsinstelling.

Geldt er geen campuscontract, dan hoeft u uiteraard niet ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling.

Kan ik mij inschrijven met 2 personen in één woning?

Dit verschilt per project of per woning. Dit vermelden we bij de beschikbaarheid.

Waarom moet ik € 25,-- inschrijfgeld betalen?

Wij vragen inschrijfgeld om onze administratieve kosten voor de inschrijving en verwerking hiervan te dekken.

Ik heb geen interesse meer in een woning. Kan ik mijn inschrijfkosten terugkrijgen?

Nee, inschrijfkosten worden niet gerestitueerd.

Huurbetaling

Hoeveel bedraagt de huurprijs?

De huurprijs is gebaseerd op het woningwaarderingssysteem van de overheid. Dit is een puntensysteem dat bepaalt wat de maximale kale huurprijs is. De huurprijzen variëren vanaf circa € 400,- per maand exclusief servicekosten. kijk voor de huurprijzen op de specifieke projecten of locaties.

Vanaf 23 jaar heb je de meeste mogelijkheden om de maximale huurtoeslag te verkrijgen. Meer hierover kun je vinden onder huurtoeslag.

Tevens is het in enkele gevallen mogelijk om een gemeubileerde woning te huren. Dit wordt per project vermeld of deze gemeubileerd of gestoffeerd zijn uitgevoerd.

Moet er borg betaald worden voor de woning?

Ja, minimaal 1 maand bruto huur (borg).

Wanneer moet de huur zijn betaald?

De huur moet bij ons op de eerste dag van de maand zijn betaald (je betaalt dus vooruit). 

Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

Heb je de huur niet betaald, dan sturen we je een eerste aanmaning dat je binnen veertien dagen na dagtekening van de email de huur betaald moet hebben. We melden dan ook dat we incassokosten in rekening gaan brengen als je niet betaalt. Betaal je niet binnen veertien dagen, dan sturen we je een tweede aanmaning en brengen we - conform de Incassowet - 15% van de huurachterstand met een minimum van € 40,-- als incassokosten in rekening. Als je deze rekening niet binnen vijf dagen na dagtekening betaalt, dan zullen wij rechtsmaatregelen nemen. Uitzetting zal uiteindelijk het gevolg zijn. De stappen zoals hierboven beschreven volgen elkaar allemaal snel op, dus reageer vlug als je een aanmaning krijgt, om voor jezelf de kosten (die snel oplopen) en schade te beperken.

Huur opzeggen

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Digitaal via je persoonlijke pagina, het huurdersportal, of andere wettelijke toegestane middelen. Je hebt een opzegtermijn van een maand.
Wij willen je erop wijzen dat je een huurcontract aangaat voor minimaal 1 jaar. Het is niet mogelijk om je huurcontract eerder op te zeggen. Het is ook niet mogelijk om je contract op te zeggen voor oplevering. Indien je onverhoopt toch eerder je Loft moet verlaten bieden wij de woning opnieuw aan, pas op het moment dat we een nieuwe huurder hebben gevonden kunnen we je contract ontbinden, wel zijn we dan genoodzaakt aanspraak te maken op de betaalde borgsom.

Wordt mijn woning geïnspecteerd?

Je moet je woning leeg, schoon en in goede staat achterlaten. Daarom inspecteert een technisch beheerder jouw woning op eventuele gebreken. Deze afspraak staat vermeld in de schriftelijke bevestiging van je huuropzegging. Er vindt een inspectie plaats op ongeveer de laatste dag van je huurcontract. Ben je niet in de gelegenheid om bij de inspectie aanwezig te zijn, dan kun je de afspraak verzetten. Daarnaast mag je ook iemand anders jouw woning laten opleveren en de sleutels voor jou laten inleveren. Je kunt daarvoor een machtigingsformulier downloaden en invullen.

Als bij de inspectie gebreken worden geconstateerd, dan dien je het herstel daarvan te betalen. De kosten van het herstel worden voor de uitvoering van de werkzaamheden bekendgemaakt. Als de gebreken zo ernstig zijn dat de woning na je vertrek niet direct opnieuw kan worden verhuurd dan wordt - voor het aantal dagen dat de woning leegstaat - huur bij je in rekening gebracht.

Huurverhoging

Wanneer kan de huur worden verhoogd?

Jaarlijks wordt de netto huur per 1 juli verhoogd. Je krijgt hierover vóór 1 mei bericht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt het maximale percentage waarmee de huur mag worden verhoogd. Ook het bedrag van de servicekosten, stoffering en andere componenten kunnen worden aangepast.

Is de verhoging van de servicekosten ook gebaseerd op het percentage van de overheid?

De servicekosten kunnen harder of minder hard stijgen dan dat percentage. We proberen de servicekosten natuurlijk zo laag mogelijk te houden.

Servicekosten-Externe kosten- Stofferingen-Voorschot energie

Wat zijn servicekosten, externe kosten, stofferingen, voorschot energie?

Servicekosten
Diensten en leveringen die wij en/of derden verzorgen worden als servicekosten, externe kosten, stofferingen in rekening gebracht. Denk aan schoonmaak, tuin-terrasonderhoud, stadsverwarming, water, elektriciteit en aansluitingen voor internet en tv. In je huurcontract kun je terugvinden welke diensten en leveringen deel uitmaken van jouw servicekosten.
Hoeveel bedragen de servicekosten? De servicekosten zijn per project verschillend, dit hangt af van de faciliteiten, aantal woningen en geleverde diensten.
Waaronder bijvoorbeeld:

 • Huismeesterdiensten : (algehele controle, postverdeling/ opruimen, inspectie binnen/buiten, schoonmaak/ opruimen);
 • Beheer- en administratiekosten van levering en diensten;
 • Afschrijving stoffering algemene ruimtes;
 • Afschrijving liftinstallaties (project afhankelijk);
 • Onderhoud liftinstallaties (24 uurs-service) (project afhankelijk);
 • Onderhoud algemene ruimtes;
 • C.V. Installaties, 24-uursservice;
 • Dakgoten reiniging;
 • Kleine herstellingen/ werkzaamheden m.b.t. gemeenschappelijke ruimten;
 • Schoonmaken trappenhal en liftinstallaties (project afhankelijk);
 • Glazen wassen (incidenteel);
 • Brandblusvoorzieningen onderhoud en keuringen;
 • Plaats en dakterrassen onderhoud;
 • Schoorsteenvegen en ventilatiekanalen reinigen (WTW);
 • Verlichting algemene ruimten;
 • Onderhoud was- en droogmachineruimte;
 • Gemeenschappelijk WIFI signaal in de gemeenschappelijke ruimtes (project afhankelijk);
 • Ter beschikkingstelling professionele Miele – was en droog installaties;
 • Digitale sluitsysteem (project afhankelijk) ten behoeve van woning en algemene ruimten.

Externe kosten

De externe kosten inzake aansluitingen van onder andere de internetaansluiting, de vaste bedragen, die achteraf niet zullen worden verrekend.
Waaronder bijvoorbeeld:

 • Digitale TV kanalen, conform opgave leverancier. Zorg ervoor dat uw TV een ingebouwde DVB-T en DVB-C  (tuner) heeft;
 • Internet met vaste LAN.

Stofferingen

De stofferingsvergoedingen zijn vaste bedragen, die achteraf niet zullen worden verrekend.
Waaronder bijvoorbeeld:

 • PVC vloeren;
 • Gordijnen of gelijkwaardig;
 • Badkamergarnituur, spiegel, toiletrolhouder, douchewand;
 • Diverse vaste (led)verlichting;
 • Spreek-luisterverbinding;
 • Entresol (per project/ woning verschillend);
 • Losse magnetron.


Voorschot energiekosten

Wat je maandelijks aan energie kosten betaalt, is ten dele een voorschot. Het deel van de energievoorzieningen is gebaseerd op een schatting van het te verwachten verbruik. Deze kosten worden eenmaal per jaar verrekend.

Per project kan het verschillen welke diensten wij in voorschot dienen te nemen.
De meeste woningen zijn voorzien van een eigen elektrameter en/of watermeter. In deze gevallen zal het voorschot bestaan uit een voorschot ten behoeve Gas (verwarming) en/of water.

Per project zal hier verschil in zitten, er zijn ook projecten met volledige zelfstandige bemetering, in deze gevallen dient u dan een voorschot te voldoen aan een energiemaatschappij naar keuze. U bent standaard reeds aangemeld bij de Energiedirect of een andere prijsvechtende maatschappij.

Het voorschot van de energie wordt eenmaal per jaar, achteraf verrekend met de werkelijke kosten. Uit deze afrekening blijkt of je het afgelopen kalenderjaar te veel of te weinig hebt betaald. Wij zullen dan een bedrag terugbetalen of een aparte rekening sturen. Op basis van deze afrekening worden de energiekosten opnieuw vastgesteld en wordt een nieuw voorschotbedrag bepaald. Dit gebeurt tegelijk met de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Je wordt hierover uiterlijk 1 mei geïnformeerd. Als je verhuist, kan het zijn dat je een tijdje moet wachten op de eindafrekening.

Ik krijg geld terug, ga ik dan het komende jaar ook minder voorschot energiekosten betalen?
Als je een aardig bedrag terugontvangt over het afgelopen jaar, bijvoorbeeld door een zachte winter, betekent dat niet automatisch dat je ook in het nieuwe jaar minder servicekosten gaat betalen. Als de komende winter heel koud wordt of wordt verwacht dat energieprijzen zullen stijgen, dan kan dit voor ons aanleiding zijn het voorschotbedrag niet naar beneden bij te stellen.

Zijn in de servicekosten ook de gemeentelijke belastingen en heffingen meegenomen?
Nee, door de overheid geheven belastingen en heffingen zoals rioolrecht, reinigingsrecht, waterverontreiniging heffing en onroerende zaakbelasting zijn geen servicekosten. De verhuurder verleent daar immers geen diensten voor. Als je inkomen laag is, kun je kwijtschelding hiervoor aanvragen. Op de websites van de Dienst Belastingen van de betreffende gemeente kun je lezen hoe je dit moet doen.

De verhuurder mag bepaalde kosten en belastingheffingen alleen aan je doorberekenen als hij hiervoor een aanslag van de gemeente heeft ontvangen en je daarvoor zelf geen belasting aan de gemeente betaalt. Doorberekenen van dergelijke kosten mag dan wel, maar moet los van de servicekosten gebeuren.

Oplevering / opleveringsniveau

 

Welke inbouwapparatuur is aanwezig in de keuken?

De keuken is voorzien van een keukenblad van ongeveer 2 meter inclusief de spoelbak met mengkraan. Er zijn zowel bovenkastjes als onderkastjes aanwezig. De keuken heeft een keramische 4-pitskookplaat en een afzuigkap. De inbouwkoelkast is voorzien van een vriesvak. De keukens zijn uitgevoerd met softclose sluitingen, multiplex bladen, onderbouwverlichting en separate magnetron.

Ligt er vloerbedekking in de woning?

In de iedere woning ligt een PVC vloer, laminaatvloer of gietvloer.

Hangt er een gordijnrail in de woning?

In iedere woning hangt een gordijnrail over de gehele breedte van de woning. De breedte van de woning kun je terugvinden op de plattegrond op de persoonlijke pagina. Deze gordijnrail is voorzien van gordijnen. Eventuele overgordijnen dien je te zelf te plaatsen.

Mag ik iets ophangen aan de muren?

Het is niet toegestaan om in de muren te boren of iets op te hangen. In iedere woningen hangt een lat waaraan je bijvoorbeeld foto's of afbeeldingen kunt ophangen.

Is er een TV- en internetaansluiting?

Iedere woning heeft een TV- en internetaansluiting . Je krijgt standaard (digitale (project afhankelijk)) tv-zenders. Zorg ervoor dat u TV een ingebouwde DVB-T en DVB-C tuner heeft. De kosten van TV en internet zijn opgenomen in de externe kosten, dus je hoeft hiervoor niet een apart abonnement af te sluiten.

Wat is er in de badkamer aanwezig?

De badkamer is voorzien van een douche, wastafel en toilet. De douche heeft een thermostaatkraan en douchestang met doucheslang, handdouche en douchedeur. Boven de wastafel hangt een spiegel. Verder vind je in de badkamer een toiletrolhouder.

Wat is mijn adres?

Voor het inschrijven van je nieuwe adres bij de gemeente of voor het aanvragen van huurtoeslag dien je gebruik te maken van je eigen adres. Iedere woning heeft een eigen huisnummer. Je huisnummer kan je terugvinden op je persoonlijke pagina.
Let op! Je officiële huisnummer is niet altijd gelijk aan het woningnummer dat je hebt uitgekozen op onze website. Er kan zowel het bouwnummer als het huisnummer worden vermeld. Dit vind je terug op de website of via het huurdersportal.

Reserveer direct en schrijf je in

Ben je geïnteresseerd in een Smart City Loft? Reserveer direct en schrijf je in! Een inschrijving kost € 25,00, je neemt dan direct een optie op een woning! Je kunt betalen via iDeal.

Hoe werkt het?